ocena ogólna - ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN
KRÓTKA OCENA GMINY

W 2020 r. Gmina Legnickie Pole w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin na tle gmin o podobnych parametrach wyróżnia korzystna zmiana jaka nastąpiła w badanym obszarze i sytuacja blisko "bardzo sprzyjającej". Wśród wskaźników cząstkowych za ten dobry odbiór odpowiadają przede wszystkim - wysoki poziom inwestycji w obiekty pomocy społecznej, niższy niż u innych odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, wyższa powierzchnia przeciętnego mieszkania komunalnego czy wyższe dotacje na zadania zlecone.

Jako słabsze sklasyfikowano - brak dotacji dla organizacji pożytku publicznego - co w obecnej sytuacji budżetowej jest uzasadnione, duży poziom wydatków bieżących w pomocy społecznej finansowany ze środków własnych.


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


Wskaźniki w obszarze
ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN