gminne Jednostki organizacyjne


wydatki na administrację
publiczną w 2020 r.

4 156 871

+1,15%

do roku 2019urząd Gminy Legnickie poleDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Legnickie Pole

Statut przyjęty uchwałą Nr XVII.144.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 czerwca 2020 r.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Legnickie Pole przyjęty zarządzeniem Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 8 stycznia 2019 r. W 2020 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy zmieniono:

  • zarządzeniem Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2020 r.

  • zarządzeniem Nr 0050.44.2020 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 30 czerwca 2020 r.

  • zarządzeniem Nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 9 lipca 2020 r.

  • zarządzeniem Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 1 września 2020 r.


regulamin pracy urzędu Gminy

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Legnickie Pole przyjęty zarządzeniem Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 18 stycznia 2018 r. W 2020 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy zmieniono:

  • zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 18 marca 2020 r.

  • zarządzeniem Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 15 czerwca 2020 r.


zatrudnienie w urzędzie gminy LEGNICKIE POLe w 2020 r.

W 2020 r. w Urzędzie Gminy Legnickie Pole zatrudniano 39 pracowników, w tym 95% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2019 r. zatrudnienie zwiększyło się o 3 pracowników. Główną przyczyną zwolnień było rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.Jednostki organizacyjne gminy


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Legnickie Pole, Plac Henryka Pobożnego 6


Dyrektor: Ewelina Podsiadło

Zatrudnienie w 2020 r.: 10 pracowników

gminny ośrodek kultury i sportu


Legnickie Pole, Plac Henryka Pobożnego 6


Dyrektor: Małgorzata Kubik

Zatrudnienie w 2020 r.: 9 pracowników


Zespół szkolno-przedszkolny


Legnickie Pole, K. D. Asama nr 7


Dyrektor: Dorota Anklewicz-Siczek

Zatrudnienie w 2020 r.: 108 pracowników

Gminna Przychodnia zdrowia


Legnickie Pole, ul. Klasztorna 20


Dyrektor: Agnieszka Tabiszewska

Zatrudnienie w 2020 r.: 13 pracowników


Warsztaty TerapIi Zajęciowej


Legnickie Pole, Świętej Jadwigi 2A


Dyrektor: Ewa Patrzek

Zatrudnienie w 2020 r.: 9 pracowników

Gminny zakład gospodarki komunalnej


Legnicki Pole, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7


Prezes Zarządu: Damian Klicki

Zatrudnienie w 2020 r.: 23 pracowników