ocena ogólna - GOSPODARKA


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Przeciętna sytuacja w obszarze Gospodarka, zachowała jednak w roku 2020 bardzo korzystną tendencję. Dobrze oceniony został fakt pokrycia gminy przez MPZP, czy struktura własnościowa przedsiębiorstw. Przyzwoicie wypada poziom bezrobocia (który spadł w średniej z lat 18-20 do poziomu zaledwie 1.98%) oraz poziom wpływów z PIT i CIT na mieszkańca.

Jako słabszy wskaźnik (niesprzyjający, wymagający aktywności) mozna rozpatrywać słabą efektywność polityki podatkowej.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA