ocena ogólna - EDUKACJA


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

W obszarze Edukacji, sytuacja również określona jest jako przeciętna. Wśród dużych pozytywów należy uwzględnić liczebność oddziałów w szkołach podstawowych (18.0 jako średnia w latach 2018-2020). Gmina legitymuje się też dobrymi współczynnikami skolaryzacji brutto i skolaryzacji przedszkolnej. Szczególnie skolaryzacja przedszkolna ulegała dynamicznym zmianom na plus w ostatnich latach.

Nieco słabiej wygląda sytuacja jeżeli chodzi o liczbę uczniów na etat nauczycielski czy liczbę oddziałów na etat nauczycielski. Obie te liczby przekładają się na coraz większy brak pokrycia wydatków oświatowych z subwencji i rosnące koszty edukacji (szybciej niż w podobnych gminach).Wskaźniki w obszarze EDUKACJA