ocena ogólna - BUDŻET


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Blisko przeciętnej gminy z grupy porównawczej mieści się sytuacja Legnickiego Pola w obszarze budżet. Natomiast zmiany, które zaszły w tym obszarze w ostatnim czasie wymagają uwagi na przyszłość.

Wśród wskaźników budżetowych, na uwagę zasługuje niski udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących (znacznie lepszy niż w podobnych gminach). Następnie cały szereg wskaźników dochodowych (dochody ogółem, dochody podatkowe - na mieszkańca), zadłużeniowych (koszty obsługi długu, udział nadwyżki bieżącej w dochodach ogółem) i wydatkowych (inwestycje na mieszkańca, wydatki bieżące na mieszkańca) mieści się w sytuacji przeciętnej (blisko podobnych gmin).

Ostatnią grupę stanowią wskaźniki sklasyfikowane jako niesprzyjające - wskaźnik obsługi zadłużenia, dług na mieszkańca, niski poziom dotacji i niepełny stopień samofinansowania. Te obszary wymagają uwagi w kolejnych latach.Wskaźniki w obszarze BUDŻET