OCENA OGÓLNA


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY


Gmina Legnickie Pole porównywana jest do 133 gmin wiejskich, będących strefami zewnętrznych obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych. Do grupy porównawczej Gminy Legnickie Pole należą m.in. Gmina Głogów (wiejska), Jerzmanowa, Krotoszyce, Kunice, Miłkowice, Lubin (wiejska), Świdnica (wiejska), Czarny Bór czy Walim. Ocena stanu Gminy na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra, bowiem w części obszarów sytuacja Gminy w 2020 r. była sprzyjająca lub bardzo sprzyjająca, zaś zmiana w ostatnim czasie dla 4 z 6 obszarów była korzystna. Oznacza to, że działania podjęte przez władze Gminy w 2020 r. przełożyły się na realną poprawę.

Legnickie Pole swoje mocne strony opiera o kilka filarów:

  • liderowanie w kategorii infrastruktura i gospodarka komunalna;

  • przeciętny ale zmieniający się na lepsze wskaźnik w obszarze Gospodarka.