ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY


obszary Zarządzeń WÓJTA GMINY


W 2020 roku Wójt Gminy Legnickie Pole wydał w sumie 94 zarządzenia. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez Wójta dotyczyła organizacji Urzędu i Gminy. Na ich mocy dokonywano zmian w regulaminach czy powoływano komisje. Drugim z najczęściej poruszanych obszarów przez Wójta były finanse Gminy. Dotyczyły one przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w planie finansowym Urzędu Gminy. Znacząca część zarządzeń dotyczyła także gospodarki nieruchomościami, odnosząc się do zbycia, nabycia i ogłaszania wykazu nieruchomości.


Wykaz zarządzeń Wójta Gminy