MIESZKAŃCY


Liczba mieszkańców na koniec 2020 roku

5 030

-0,61%

do roku 2019


133

Zameldowania na

pobyt stały

31

Wymeldowania

pobytu stałego

45

Liczba

urodzeń

83

Liczba

zgonówW 2020 roku liczba ludności w Gminie Legnickie Pole spadła o 0,61% w stosunku do roku poprzedniego. Spadek ten spowodowany jest przewagą liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Warto zaznaczyć, że liczba ludności meldujących się na pobyt stały jest znacznie wyższa, niż liczba osób dokonujących wymeldowania pobytu stałego. Fakt ten świadczy o atrakcyjności Gminy Legnickie Pole pod względem miejsca do zamieszkania.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat