Inwestycje


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2020 r.

9 861 040
+76,81%
do roku 2019


Główne kierunki inwestycyjne Gminy Legnickie Pole w 2020 r.


najważniejsze zadania inwestycyjnePrzecięcie wstęgi w dniu otwarcia żłobka

Budowa żłobka

Koszt: 3.844.424,32


Żłobek przewidziano na 110 dzieci, w obiekcie zaprojektowano m.in. sale dla siedmiu grup, pełne zaplecze gastronomiczne oraz pomieszczenia socjalno-administracyjne, zadaszoną przestrzenią rekreacyjną. Inwestycja realizowana ze środków pozyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych Gminy Legnickie Pole.


Prace budowlane przy inwestycji drogowej

Przebudowa dróg gminnych

Koszt: 3.709.577,25


Zakres prac obejmował przebudowę drogi gminnej publicznej wraz z budową chodnika w miejscowości Bartoszowie oraz przebudowę drogi gminnej w obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Gniewomierz. Działania realizowane ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych.


Ukończona inwestycja drogi w miejscowości Raczkowa

modernizacja drogi w miejscowości Raczkowa

Koszt: 430.487,63


Wykonanie drogi na pełnej konstrukcji o nawierzchni w masie bitumicznej w miejscowości Raczkowa na odcinku blisko 800 m. Realizacja zadania objęta wsparciem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - program Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


Grafika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków-oczyszczalnia ścieków

Koszt: 265.385,00


Remont jednego z osadników ścieków IMHOF oraz infrastruktury towarzyszącej w celu utrzymania właściwej technologii oczyszczania.


Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 r.


Urządzenia na placu zabaw
Przekazanie traktorka do pielęgnacji zieleni
Urządzenia na placu zabaw