EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

46,68%


-3,90 p.p.

do roku 201921 596,70

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

10 081,39

Subwencja oświatowa
na ucznia

11 515,31

Dopłata za środków własnych

na uczniaBudżet oświatowy Gminy Legnickie Pole w 2020 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2020 r.

7 450 862

+8,90%

do roku 2019