Wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorców


Maseczki przygotowane do rozdysponowania dla mieszkańców

Maseczki dla mieszkańców

W trudnych, początkowych dniach walki z pandemią koronawirusa nie było nic cenniejszego niż zdrowie mieszkańców. Dlatego też do wszystkich gospodarstw domowych na terenie Gminy Legnickie Pole przekazane zostały maseczki ochronne wielokrotnego użytku. W ten sposób Wójt Rafał Plezia chciał zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców oraz pomóc im w realizacji obowiązku zasłaniania ust oraz nosa podczas przebywania w przestrzeni publicznej.


Sprzęt komputerowy do nauki zdalnej

Laptopy dla szkół

Na ręce Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu Wójt Rafał Plezia przekazał sprzęt dla uczniów, którzy w związku z panującą epidemią są zmuszeni uczyć się w domach. Do najbardziej potrzebujących trafiło 16 nowych laptopów, 10 tabletów, 26 zestawów słuchawkowych oraz 16 napędów DVD. 60.000 złotych pozyskano w ramach projektu „Zdalna Szkoła".

Dodatkowo z programu "Zdalna Szkoła+" będącego kontynuacją programu "Zdalna Szkoła" udało się pozyskać dodatkowe niespełna 45.000 złotych.


Zdjęcie przedstawia osobę w stroju ochronnym dezynfekującą przestrzeń publiczną

Dezynfekcja przestrzeni publicznych

Pracownicy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu zdezynfekowali przystanki, ławki, tablice ogłoszeń oraz kosze na śmieci znajdujące się we wszystkich miejscowościach z terenu naszej gminy. Do dezynfekcji stosowane były preparaty neutralizujące drobnoustroje. Środki dezynfekujące posiadały ponadto stosowne certyfikaty i są bezpieczne dla ludzi i środowiska


Pozostałe działania

W ramach walki z koronawirusem Gmina Legnickie Pole podjęła szereg działań, z których jedynie kilka zostało wymienionych powyżej. Ponadto poszczególne jednostki podejmowały działania zgodne z profilem ich działalności. Między innymi GOPS, który odpowiedzialny był za zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz opiekę nad osobami starszym, samotnymi oraz będącymi w kwarantannie.

Rok 2020 na wszystkich płaszczyznach działalności Gminy upłynął w cieniu walki z pandemią i niemal każde działanie naznaczone było szczególnym znaczeniem z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.