Wpływ na budżet Gminy


wydatki poniesione na przeciwdziałanie
covid-19 w 2020 r.

255 184Dochody18 966 360

Suma dochodów podatkowych planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan 31.03.2020 r.)

+ 699 191

Zmiana dochodów podatkowych w trakcie COVID-19

19 665 551

Suma dochodów podatkowych wykonanych po uwzględnieniu skutków COVID-19 (wykonanie na 31.12.2020 r.)


Dochody podatkowe wg wybranych paragrafów budżetu w 2020 r.Wydatki20 556 905

Suma wybranych wydatków bieżących planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan 31.03.2020 r.)

-733 780

Zmiana wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19

19 823 125

Suma wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19 (wykonanie na 31.12.2020 r.)


Wydatki bieżące wg wybranych działów budżetu w 2020 r.Wynik budżetu1 432 971

Suma skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wystąpieniem COVID-19

1 845 409

Wartość dotacji uzyskanych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (bon samorządowy)

3 278 280

Suma skutków finansowych COVID-19 w 2020 r.


Wydatki bieżące wg wybranych działów budżetu w 2020 r.