ORGANIZACJA GMINY I URZĘDU


Urząd gminy

Budynek Urzędu Gminy

Urząd Gminy Legnickie Pole podobnie jak wszystkie instytucje publiczne w dobie pandemii zmienił zasady funkcjonowania. W urzędzie gminy wprowadzone zostały zasady mające służyć bezpieczeństwu mieszkańców i klientów urzędu, a także umożliwić zapewnienie ciągłości pracy gminnej administracji, w tym:

  • Urząd czynny był przez cały okres pandemii w 2020 r., jednak okresowo wprowadzane były ograniczenia w bezpośrednim dostępie, tj. rekomendowane było wcześniejsze umawianie wizyt telefonicznie,

  • rekomendowane było załatwianie spraw elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, mailowo lub telefonicznie,

  • pisma i wnioski rekomendowano przesyłać w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną,

  • po otwarciu Urzędu dla interesantów wprowadzono limit osób przypadających na stanowisko obsługi,

  • pracownicy oraz interesanci Urzędu mieli stały dostęp do środków ochrony indywidualnej.


Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Logo GOKIS

Od 11 marca do końca maja działalność samorządowych instytucji kultury została zamrożona, wszystkie przedsięwzięcia musiały zostać zawieszone, odwołane czy też przesunięte w czasie. Nie odbywały się wydarzenia sportowe i kulturalne oraz zajęcia i warsztaty tematyczne z udziałem publiczności, wynajem świetlic i zapleczy sportowych został zawieszony. Część swojej działalności GOKiS przeniósł do sieci, m. in. ogłaszając konkursy, organizując warsztaty on-line.

Od czerwca do końca października z zachowaniem reżimu sanitarnego GOKiS organizował przedsięwzięcia z udziałem publiczności w ograniczonym, jednocześnie zmiennym limitem osób, a także różną intensyfikacją środków ostrożności. Ponowne zamknięcie instytucji kultury dla zewnętrznych odbiorców z nastąpiło w listopadzie i trwało do końca 2020 roku.

W 2020 roku Biblioteki wchodzące w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu były zamknięte dla czytelników w dniach 11.03. – 04.05.2020 r., a także w okresie 08.11. – 07.12.2020 r. W celu wyjścia naprzeciw potrzebom mieszkańców od listopada 2020 r. została uruchomiona akcja „Książka na telefon”, która pozwoliła dotrzeć do osób, które nie mogły lub obawiały się wizyty w bibliotece.