ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Infrastruktura i gospodarka komunalna to obszar, w którym Gmina Legnickie Pole wypracowała pozycję wśród liderów w podobnych jednostkach. Wśród wskaźników które na to mają wpływ jest choćby brak dopłat do transportu zbiorowego, niższy niż w innych gminach koszt zagospodarowania odpadów i wysoki poziom dotacji pozyskanych na drogi publiczne.

Do tych wskaźników dochodzi korespondujący z nimi współczynnik wysokich wydatków inwestycyjnych na drogi publiczne (880.72 zł na mieszkańca) i stosunkowo dobry poziom rentowności systemu gospodarki odpadami (nie poprzez samą w sobie wydajność, ale przez jeszcze gorszą sytuację w podobnych JST).

Pozostała część wskaźników, sklasyfikowana jako niesprzyjająca wynika z realizacji pewnych priorytetów, które powodują następnie niemożliwość jednoczesnego inwestowania i w drogi i jednocześnie w kulturę czy sport.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA i GOSPODARKA KOMUNALNA