REALIZACJa UCHWAŁ RADY GMINY


obszary UCHWAŁ RADY GMINY


W 2020 roku Rada Gminy Legnickie Pole podjęła 71 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano z zakresu finansów. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej, zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Drugim, z najczęściej poruszanych na sesjach Rady obszarów, była organizacja Gminy i Urzędu. Uchwały dotyczyły przede wszystkim pracy komisji i funkcjonowania Rady.

Znaczna część uchwał poruszała także kwestie pomocy społecznej.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy