FUNDUSZ SOŁECKI


Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2020 r.

410 289

+1,57%

do roku 2019Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, rok 2020 przyniósł ograniczony zakres działań możliwych do realizacji przy wykorzystaniu środków w ramach funduszu sołeckiego. Niemniej, pomimo występujących trudności, fundusz sołecki wyodrębniony w budżecie Gminy Legnickie Pole został wykorzystany niemal w 97%. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że ponad 62% wydatków, które zostały zrealizowane środkami pochodzącymi z funduszu sołeckiego, dotyczyło sfinansowania oraz utrzymania infrastruktury technicznej i społecznej na terenie poszczególnych sołectw. Pozostałe zadania przedstawiono w poniższej tabeli.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2020 r.


Boisko z siłownią zewnętrzną
Miejsce spotkań i integracji mieszkańców


Wykonanie funduszu sołeckiego i osiedlowego w 2020 r.