BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.:

574 687

-48,51%

do roku 2019W roku 2020 Gmina Legnickie Pole przeznaczyła 574.687,34 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Jest to spadek w stosunku do roku poprzedniego o 48,51%.


Strażacy
Sprzęt strażacki


Podjęte działania z zakresu bezpieczeństwa w 2020 r.


 • sfinansowanie nagród dla funkcjonariuszy oraz zakup sprzętu kwaterunkowego - 20 000,00 zł ;

 • wypłacenie ekwiwalentów za działania ratownicze - 33.769,65 zł;

 • zakup sprzętu dla OSP - 123.947,98 zł;

 • naprawa samochodów OSP - 5.888,22 zł;

 • remont remizy OSP Legnickie Pole - 71.643,79 zł;

 • doposażenie remizy OSP - 4.714,45 zł;

 • zakup sortów mundurowych - 16.077,63 zł;

 • zakup materiałów na potrzeby remontu garażu OSP - 1.532,02 zł;

 • udzielenie dotacji dla jednostek OSP na zakup środków ochrony indywidualnej - 25.641,70 zł;

 • naprawa bramy OSP Taczalin - 1.365,30 zł;

 • zakup artykułów niezbędnych do walki z koronawirusem - 115.372,78 zł.CZYTAJ DALEJ: